ประกาศผลผู้ชนะ

ระดับมัธยมต้น
ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลาย / ปวช ระดับมหาลัย / ปวส

รางวัลรองชนะเลิศ

พ่อโผมมมมม, ละเบ๋อ ทีม/ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทีม : ละเบ๋อ ทีม

รางวัลชมเชย

 • เรื่องเล่าของพลอย, ทีม P.K.Station Film/ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ทีม : P.K.Station Film

 • Rewind, Train Production/ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ทีม : Train Production

รางวัลชนะเลิศ

รักผิดชอบ, ทีม เจค ว.2/ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ทีม : เจค ว.2

รางวัลรองชนะเลิศ

ANXIETY, ทีม Tripod Maker/ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ทีม : Tripod Maker

รางวัลชมเชย

 • My Season, กลุ่มสมอง/ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

  ทีม : กลุ่มสมอง

รางวัลชนะเลิศ

Mission (NOT) Impossible, ทีม Satuboon Production/ ระดับอุดมศึกษา/ปวส.

ทีม : Satuboon Production

รางวัลรองชนะเลิศ

Bad Luck, 35 mm/ ระดับอุดมศึกษา/ปวส.

ทีม : 35 mm

รางวัลชมเชย

 • Be Brave, ทีม Who do? Studio/ ระดับอุดมศึกษา/ปวส.

  ทีม : Who do? Studio

 • Freshy, Eyescontact Production/ ระดับอุดมศึกษา/ปวส.

  ทีม : Eyescontact Production

เกี่ยวกับโครงการ

“หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว”
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ สื่อสารประชาสัมพันธ์เนื้อหาตาม
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
เพื่อให้วัยรุ่นรับรู้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา
หรืออาชีวศึกษา เป็นทีม 3 คนขึ้นไป

ผลงาน-การตัดสิน

คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที
โดยส่งผลงานมาที่ตู้ ปณ.5 ปณฝ.ศึกษาธิการ 10304

การตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และยอด View

เงินรางวัล พร้อมโล่ห์-เกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท, รางวัลชมเชย 5,000 บาท (3 รางวัล)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Inbox Facebook fanpage: www.facebook.com/shortfilmlonglove
หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561