ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
อินโฟกราฟิก พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (1)
อินโฟกราฟิก พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (2)
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วิดีโอ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
วิดีโอ เข้าใจ "ท้องวัยรุ่น"
วิดีโอสิทธิทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์